prss.net
当前位置:首页 >> 诗经"桃夭"的拼音? >>

诗经"桃夭"的拼音?

桃夭:【táo yāo】 原文: 桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。 桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。 桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。 艺术特色: 各章的前两句,是全诗的兴句,分别以桃树的枝、花、叶、实比兴男女盛年...

诗 经 桃 夭拼音 shi jing tao yao 第一声第一声第二声第一声

蕡 fén 假借为黂。大麻;大麻籽 [hemp;hemp seeds] 菽、麦、蕡、稻、黍、粱。——《礼记·内则》。陆德明释文:蕡,大麻子。 麻之有蕡者也。——《礼记·丧服》传。疏:“是子麻。” 共蕡烛庭燎。——《周礼·司烜氏》。司农注:“独麻烛也。” 蓁 zhēn (1) ㄓㄣˉ ...

有的。但《桃夭》是出自《诗经》。 拼音版本: táo zhī yāo yāo ,zhuó zhuó qí huá 。 zhī zǐ yú guī ,yí qí shì jiā 。 táo zhī yāo yāo ,yǒu fèi qí shí 。 zhī zǐ yú guī ,yí qí jiā shì 。 táo zhī yāo yāo ,qí yè zhēn zhēn 。 zhī zǐ...

原文 桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。 桃之夭夭,有蕡(fén)其实。之子于归,宜其家室。 桃之夭夭,其叶蓁(zhēn)蓁。之子于归,宜其家人。 《诗经·周南·桃夭》 桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。 兴也。桃,木名、华红,实可食...

蕡拼音: [fén] 望采纳

桃 夭 桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。 桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。 桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。 译文; 桃树含苞满枝头, 花开灿烂如红霞。 姑娘就要出嫁了, 夫妻和睦是一家。 桃树含苞满枝头, 果实累...

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。 桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。 桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。

诗经·周南·桃夭.桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。 桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。 桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人解释:桃花怒放千万朵,色彩鲜艳红似火。这位姑娘要出嫁,喜气洋洋归夫家。桃花怒放千万朵,果实累...

可以

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prss.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com