prss.net
当前位置:首页 >> 离骚的诗句 >>

离骚的诗句

一、《离骚》诗句: 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。 惟草木之零落 兮,恐美人之迟暮. 常太息以掩涕兮,哀民生之多艰 扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。 二、作品简介: 《离骚》是战国诗人屈原创作的一首政治抒情诗。 《离骚》可分为前后两部分...

1、这是一首楚辞,作者是爱国诗人屈原; 2、详解如下: 《离骚》是战国诗人屈原创作的一首政治抒情诗。 《离骚》可分为前后两部分,前一部分描写屈原对以往生活经历的回顾。后一部分主要描写屈原对未来道路和真理的探索与追求。作品中大量的比喻...

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。 摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均。 纷吾既有此内美兮,又重之以修能。 扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。 汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。 朝搴阰之木...

离骚 唐五代• 陆龟蒙 天问复招魂,无因彻帝阍。 岂知千丽句,不敌一谗言。

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。 摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均。 纷吾既有此内美兮,又重之以修能。 扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。 汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。 朝搴阰之木...

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

你可能需要: 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索 以下是全文: 帝高阳之苗裔兮, 朕皇考曰伯庸。 摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均。 纷吾既有此内美兮,又重之以修能。 扈江离与辟芷兮,...

离骚 【作者】屈原 【朝代】先秦 帝高阳之苗裔兮, 朕皇考曰伯庸。 摄提贞于孟陬兮, 惟庚寅吾以降。 皇览揆余初度兮, 肇锡余以嘉名。 名余曰正则兮, 字余曰灵均。 纷吾既有此内美兮, 又重之以修能。 扈江离与...

:长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。 “亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。” :既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。 :怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。 怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。 :众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prss.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com