prss.net
当前位置:首页 >> 阿房宫赋读音 >>

阿房宫赋读音

阿房宫的读音 阿房宫的读法,传统上认为是[ē páng gōng],但有争议。 1、一种观点认为读[ē páng gōng] 《咬文嚼字》主编郝铭鉴认为该读“ēpánggōng”。郝铭鉴认为“阿”(ē)在古代指的是山脚下那些弯弯曲曲的地方,“阿”读ē是毫无异议的。而“房”通的...

六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷(qūn)焉,蜂房水涡,矗(chù)不知其几千万落。长桥卧波...

六王毕,四海一。蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊(Lí)山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷(qūn)焉,蜂房水涡,矗(chù)不知其几千万落。...

阿房宫的"房"读音是páng [读音][ē páng gōng] [解释]1.[Epang Palace] 秦始皇时开始建筑的大型宫殿,规模宏大。 公元前 212 年动工,秦亡时未完工。项羽打进咸阳后被焚毁,遗址在今西安市西阿房村2.蜀山兀,阿房出。——杜枚《阿房宫赋》3.阿房宫,...

“阿房宫”的读法,传统上认为是[ē páng gōng],但有争议,也有说读ē fáng gōng,ā fáng gōng。

其实这个吧,学界也有争议,谁也不知道当时的人怎么读,只不过大多学者支持读e pang gong,而且语文课本也这么说,于是就这么读了,没有啥改不改的。阿没啥说的,本来就有ē的读音,房有人认为是通假“旁”,所以读pang。阿房宫的实际意思就是山旁...

你好: 阿房宫赋中的“房”不是通假字 读音读:房(fáng) 阿房宫赋的读音读: 阿(ā)房(fáng)宫(gōng)赋(fù)

阿房宫 ē páng gōng 见在线字典http://www.zdic.net/cd/ci/7/ZdicE9Zdic98ZdicBF65537.htm

庾 yǔ 〈名〉 (形声。从广(yǎn),臾声。广,依山崖建成的房子。从“广”与房屋有关。本义:露天的谷堆) 同本义 [open barn] 钉头磷磷,多于在庾之粟粒。——唐·杜牧《阿房宫赋》 又如:庾积(露天储积之谷物) 储存水路转运粮食的仓库[granary for storing ...

六王毕,四海一,蜀山兀(wù),阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷(qūn)焉,蜂房水涡,矗(chù)不知乎几千万落[有教...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prss.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com